Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

marți, 3 ianuarie 2017

Şedinţӑ foto

Ȋn anul ce-a trecut, am fӑcut cunoştinţӑ cu poezia ta. A fost dragoste la prima vedere! Mi-a plӑcut profunzimea ei fӑrӑ a fi gravӑ, aerul uneori tineresc, ce-şi poartӑ cu nonşalanţӑ parfumul celui ce nu-i stӑ nimic în cale, curӑţia si surâsul nealterat, regenerator, al veşnicului copil purtat de mânӑ prin venele strӑbӑtute de vânturile schimbӑrii, cuvântul rotund, vibrant, fragil uneori, cald şi înţelept deopotrivӑ, ce urneşte sufletul cu respiraţia ta interioarӑ

Sӑ-ţi fie anul ce vine bogat în trӑire şi cuvinte, sӑnӑtos înlӑuntru şi-n afarӑ, rodnic şi presӑrat cu bucurii mӑrunte şi dese. Sӑ ne bucuri cu alte file rupte din sufletul tӑu! 

                                                                            La mulţi ani fericiţi, Ioana!

© Dan Vasile, Poetic Photographer, 31.12.2016, Klausenburg
Foto: Albena Vatcheva, Destiny, copertӑ a volumului Zborul de duminicӑ