Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

miercuri, 25 ianuarie 2017

Mӑrgӑritar clepsidra noastrӑ

Ce dor mi-a fost sӑ mӑ copilӑresc
Şi-am scris şi-am scris…
Sonnet-poem lumesc
***

Dacӑ te vӑd, am ochii tӑi,
Dacӑ mӑ vezi, ne ştim,
Nu-s doar o umbrӑ prin odӑi,
Nu rӑtӑcim.
***
Nu rӑstignim cuvinte azi,
Doar plângem dor de mare
Şi de mâncat, muşcӑm din cer
Cu stele cӑzӑtoare.
***

Se-ntoarce lumea peste praguri
Şi apele la fel, şi jos şi sus,
Iar norii înfӑşoarӑ valuri
Şi valurile-n fluturi la apus.
***
Mӑrgӑritar clepsidra noastrӑ
Ne cerne stea cu stea,
Atunci când ni se împlineşte
Toatӑ dragostea.
***
© Ioana Haitchi, 24.01.2017, Klausenburg
Foto: Ioana Haitchi, prelucrare Lucian Opriceanu
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate