Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

Mirodenii

Mӑ gândesc la naşterea mea pӑmânteanӑ
şi mai apoi la ciotul acela de lemn pe care nu l-a dorit nimeni
şi cӑuia hӑrӑzit i-a fost  sӑ mӑ  însoţeascӑ o vreme în lume
scriind pe el doar o parte din ceea  ce am fost atunci.
Dumnezeu o fi gândit sӑ nu mӑ piardӑ şi eu sӑ nu-l pierd
şi de bunӑ seamӑ, de aceea a rânduit pentru mine
câte un certificat de naştere pentru fiecare orizont
şi încӑ unul pentru suflet.
***

Despre poveştile mele de dragoste
ştiam încӑ dinainte de-a mӑ naşte.
Te-ai îndrӑgosti de ele
dacӑ le-ai cunoaşte,
Nu mi-am pӑrӑsit niciun iubit, niciun amant,
niciun pӑrinte, niciun frate.
Cei care în joacӑ mӑ duşmӑnesc
pentru sfaturi, doar pentru sfaturi,
mӑ mai iubesc.
***
Despre oftat aş putea sӑ-ţi plâng nişte ani,
aş mai putea aşeza semeţ
încӑ un rid în colţul ochiului
şi acolo sӑ lenevesc foarte solemnӑ
privind la maturitatea tinereţii mele
pânӑ când mi-a trece durerea de gleznӑ.
***
Spatele meu este drept şi umerii câteodatӑ ridicaţi
atunci când vârfurile îmi înalţӑ mâinile
mereu cӑtre un alt cer
de unde sӑ-i mai rӑscolesc vreunui mucenic în desagӑ.
Trenurile, gӑrile, mӑ îngeresc şi mai sper
Sӑ mai miroase şinele a scorţişoarӑ.
***
© Ioana Haitchi, 14.01.2017, Klausenburg
Foto: Danny McBride
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate