Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

vineri, 6 ianuarie 2017

Lӑcrimar

(Mierea are gust de lacrima soarelui
când arşiţa ei îţi sclipeşte în barbӑ.
Cine mai poate stelele sӑ le soarbӑ?)
***
E tot mai sus lӑuntrica pace,
Dar cine suie, cine coboarӑ,
cine îmi cântӑ searӑ de searӑ
o doinӑ-cupolӑ ce se desface
în arcada copiilor mei nenӑscuţi?
Ȋmi scrie, îţi scrie, Lӑcrimarul umplut.
Rotundul lui sӑ-ţi opreascӑ, sӑ-mi opreascӑ
Stelele, stelele-n poartӑ.


Mӑ despic şi încerc sӑ-mi rӑsar, sӑ-ţi rӑsar,
Sӑ mӑ poţi sui peste soartӑ.
Te aud, te zӑresc şi te simt tot mereu,
Ca şi cum ai sclipi într-o urmӑ de zeu.
***
Ȋmi scrie, îţi scrie Lӑcrimarul umplut
Din arcada copiilor mei nenӑscuţi.
***
© Ioana HAITCHI, 06.01.2017, Klausenburg
Foto: Albena VATCHEVA, Art Odyssey
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate