Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

duminică, 29 ianuarie 2017

Dacӑ vreodatӑ

Dacӑ vreodatӑ 
cineva îţi va spune cӑ sunt pe moarte, 
sӑ nu-l crezi.
O fi fost vreun gropar necӑjit 
cӑ nu şi-a primit arginţii.
Moartea se pricepe mai bine la fapte 
decât orice muritor.
Am murit de prea multe ori 
sӑ nu-mi cunosc pӑrinţii
şi de fiecare datӑ am primit drept rӑsplatӑ  
încӑ o viaţӑ întru ajutor.
***Dacӑ vreodatӑ, doar aşa, într-o doarӑ,
cineva îţi va spune cӑ sunt cӑprioarӑ,
cӑ glonţul s-a prefӑcut în floare, sӑ-l crezi,
l-am tivit în crucea din ie.
Acela e purtӑtorul adevӑrului de azi şi de ieri.
Mâine e o zi pentru o altӑ veşnicie.
***
© Ioana HAITCHI, 29.01.2017, Klausenburg
Imagine: Albena Vatcheva
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate