Poezii Ioana Haitchi

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Cincopa Gallery

...

Poezii Ioana Haitchi

...

Sports

Totalul afișărilor de pagină

Imagini pentru teme create de Storman. Un produs Blogger.

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Copyright © Ioana Haitchi 2013 - 2016

Map Counter

Translations

FWT Homepage Translator

Ioana Haitchi on You Tube

https://www.youtube.com/c/IoanaHaitchi?gvnc=1

Ioana Haitchi on Pinterest

Persoane interesate

Most Trending

Sponsor

Recent comments

Popular Posts

miercuri, 21 decembrie 2016

Tristeţe cu pâine

Bucurie cu pâine albӑ şi moale
n-o sӑ ştie nimeni cӑ eşti o tristeţe neagrӑ şi acrӑ,
Lasӑ, o sӑ mӑnânc din coajӑ sӑ prind culoare…
***
Vine o zi când te pӑrӑsesc toţi, fӑrӑ niciun motiv.
Pleacӑ şi gata, nu-şi iau rӑmas bun,
aşa cum nu ţi-au dat bunӑ ziua când au apӑrut.
Trenurile molfӑie miezul,
gândind cӑ jarul care l-a copt
le vor da încӑ un şfung
spre o bucurie promisӑ,
şi mӑ rog, de ce s-ar opinti,
dacӑ urmӑtoarea staţie are gara închisӑ?
***Tristeţe cu pâine
o bat de coajӑ într-o ştergurӑ cu iţa în cruce
sӑ-i rӑmânӑ durerile toate,
sӑ n-aibӑ unde le duce.
De tine mӑ doare
atât cât ar putea sӑ doarӑ pierderea unui suflet,
odatӑ prieten,
aşa trist şi rӑsucit de-a-ndoaselea într-un melc
ce nu-şi mai duce casa nicӑieri.
Lasӑ, bucurie cu pâine albӑ şi moale
n-o sӑ ştie nimeni, chiar nimeni
de tristeţile de ieri.
Şi cine ştie, poate, aşa cum ziceai,
or veni anotimpuri…poate,
poate mai mâncӑm ce rӑmâne din miez.
***
© Ioana Haitchi, 21.12.2016, Klausenburg
Foto: Frank Wendel
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate